خانواده ۵ نفره ای که در معضل خیز ترین قسمت شهر ساکن هستند. در منطقه سید جمال در خانه‌ای کوچک …

پدر سنگ کلیه دارد و نمی‌تواند کار کند البته کاری هم وجود ندارد.
مادر سر زمین‌های کشاورزی علف‌های هرز وجین می‌کند.
پسر بزرگ گوش راستش از بدو تولد دچار زردی شده و به علت عدم درمان، ناشنوا شده و مشکلاتی مانند تشنج و عدم تعادل را به وجود آورده است.
پسر دوم لاغراندام و سیه‌چرده است. مهديه دختر کوچک است و هنوز به مدرسه نمی‌رود و لبخند به لب دارد …

دراین‌بین چیزی که بیش از همه خودنمایی می‌کند لبخند مادر است و توکلش به خدا.