وارد خانه که می‌شویم بوی سیگار و مواد می‌آید و پای دخترشان شکسته است. به گفته خودشان در برف سال گذشته لیز خورده و شکسته؛ ولی به دلیل نبود هزینه به‌تازگی گچ گرفته‌اند …
پسر بزرگ شوهر که از همسر سابقش است با آن‌ها زندگی می‌کند. پدر بیکار است؛ اعتیاد دارد و زن خانواده گاهی در خانه‌ها نظافت می‌کند.
چیزی که بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند نگاه نگران، غمگین و پر از درد و حرف دختر ۱۱ ساله است که به نظر می‌رسد رازهایی در آن نهفته است…‌‌.
بايد چند بار ديگر به خانه سر بزنيم تا دقیق‌تر بررسي کنيم.