در محله نوبنیاد، پدر و مادر در خانه‌ای که هیچ شباهتی با خانه ندارد؛ زندگی می‌کنند. در این خانه هیچ امنیت و بهداشتی وجود ندارد. این خانواده دو فرزند پسر ۱۲ و ۸ ساله دارند و برای نوازندگی و پول جمع‌کردن به شهر می‌فرستند و پسر بزرگ نیز شکاف کام دارد.
مادر کاملاً واضح اعلام کرده که او و شوهرش به شیشه و متادون اعتیاد دارند و بچه‌ها در محل به خاطر گودار بودن (نام قومی در استان مازندران) و شکاف کامش بسیار ترد می‌شوند.