خانواده افغان و ۱۵ سال است که در ایران ساکن‌ هستند. ۴ فرزند و دو نوه داشتند. محل زندگی آن‌ها دو اتاق بود که با پسر و عروسشان ساکن بودند. مادر خانواده سوزن‌دوزی انجام می‌داد اما مشتری نداشت و بیشتر برای مصرف خودشان کار می‌کرد. پدر خانواده کارگر بود. وضعیت منزل قدیمی و مبلغ اجاره بالا بود.