خانواده افغان ساكن در كلاک توسط معتمدين محله معرفی شد.

تيم شناسایی برای بازديد به منزل آن‌ها وارد شد؛ خانواده‌ای بسيار خوشرو و مهربان، كه خداروشكر به دور از معضل اعتياد هستند، ولی در این خانواده، فقر فرهنگی و اقتصادی بسیاری وجود دارد؛ خانواده‌ای متشكل از پدر و مادر و ٦ فرزند…
پدر خانواده، بر اثر سانحه، دچار شکستگی لگن شده و وضع بسيار وخيمی دارد، به سختی حركت می‌كند، بر اثر اين مشكل مجاری ادرار وی دچار وضعيت بدی شده‌اند و پدر چند سال است با سوند و كيسه زندگی می‌كند.
مادر قبلا كارهای نظافت انجام می‌داده ولی حالا توانایی كار ندارد.
پسران بزرگش ١٧ ساله‌اند و هم زمان كار و تحصيل می‌كنند.
دختر پانزده ساله تا ششم درس خوانده و با وجود علاقه به درس، به علت مشكلات مالی ادامه نداده‌است.

یک پسر ١٤ساله، يک دختر ٩ساله و پسر ديگر ٨ساله است كه تحصيل می‌كنند، ولی به علت هزینه ثبت نام برای سال تحصيلی جديد، هنوز توانسته‌اند ثبت‌نام كنند. مادر می‌گويد چون هزينه بالاست، ديگر نمی‌گذارد به مدرسه بروند.

عمده نيازهای اين خانواده:

۱- درمان پدر خانواده
۲- كمک به تحصيل فرزندان
۳- نياز به شغل و كمک هزينه برای زندگی