این خانواده‌ی شش نفره، ۴ فرزند ۶، ۳ونیم، ۲ و ۱ساله دارد.

محله‌ی کوره‌های آجرپزی، یک منطقه‌ی دورافتاده از شهر است که بعد از تعطیل شدن کوره‌ها، تنها این خانواده و تعدادی کارگر در آن ساکن هستند.
پدر خانواده، معتاد به هرویین وشیشه است و ناراحتی اعصاب دارد؛ علایم کودک‌آزاری و همسرآزاری دیده‌شده. مادر خانواده، اعتیاد به شیشه دارد؛ اما به گفته‌ی خودش، در دوران بارداری ترک کرده. مادر، مدارک هویتی ندارد؛ بچه‌ها را برای تکدی‌گری می‌برد و پدر، ضایعات جمع می‌کند.
پدر، اجازه نداده‌است عباس به مدرسه برود و او در خانه‌ی ایرانی مشغول به تحصیل است.
وضعیت بهداشتی منزل به دلیل ضایعات جمع‌آوری شده در منزل و نبود آب بسیار نامناسب بود؛ خانه فاقد گازکشی بود و برق از دکل گرفته‌بودند. اثاثیه منزل تنها شامل یک تلویزیون و ماهواره بود.