ام البنین دختر ۱۲ ساله ای که همراه مادرش در یک اتاق بیست متری زندگی میکنند.اتاقی از یک خانه ی سه اتاقه که در هر اتاق یک خانواده زندگی میکنند.
ناپدری ام البنین به تازگی بعلت حمل مواد به زندان افتاده و شش ماه از حبسش مانده است.
مادرش نیز که ازدواج دومش است اعتیاد به انواع مواد مخدر دارد و به دلیل مشکلات مالی قصد دارد ام البنین را که هنوز به بلوغ نرسیده شوهر دهد. مادرش میگوید شناسنامه ام البنین گم شده است ولی طبق گفته دیگران احتمال دارد شناسنامه را فروخته باشند. خانواده از نظر مالی بسیار در مضیقه هستند.