خانه‌ای تاریک که فقط یکی از اتاق‌های آن لامپ دارد و سجاد و محمدرضا و سحر، در این خانه، منتظر مادری هستند که از گدایی برگردد و اگر پولی بیشتر از هزینه موادش آورده‌باشد، غذایی بخورند.

محمدرضا، ۱۰ ساله است و سابقه مصرف مواد و ترک آن را دارد و به تازگی پای سجاد در برخورد با خودرویی ناشناس که فرار کرده، دچار شکستگی شده‌است.
پدر و مادر خانواده، اعتیاد شدید دارند و غیر از تکدی‌گری کار دیگری انجام نمی‌دهند.
وضعیت بهداشتی بسیار نامناسب کودکان و تغذیه نامناسب آن‌ها، ممکن است در آینده مشکلات زیادی به وجود آورد.