رضی آباد حریری در جنوب شرقی احمدآباد قرار دارد. درصد قابل توجهی از نیروی کار منطقه در گاوداری های کوچک و بزرگی که در اطراف محدوده روستایی پراکنده شده اند، مشغول به کار هستند. اگرچه در برخی مجتمع های گاوداری، امکانات رفاهی و اسکان مناسبی برای خانواده ها اختصاص داده شده است، اما همچنان تعداد زیادی از کودکان، چه آنهایی که خود به کار مشغولند و چه آنهایی که در این محیط زندگی می کنند، در شرایط بهداشتی اسفناکی به سر می برند، تا جایی که ساکنین برخی از این گاوداری ها، از حمام بهداشتی و سرویس بهداشتی برخوردار نیستند.
تنها مدرسه این منطقه با قدمتی بیش از ۴۰ سال که به صورت روستایی بوده و با بافتی فرسوده و‌ ناایمن، پذیرای بیش از ۱۵۰ دانش آموز است. عدم تحقق بسیاری از وعده های نوسازی و تجهیز، مشکلات جدی را برای کودکان و‌ کادر آموزشی ایجاد کرده است. کودکان و نوجوانان این منطقه برای دسترسی به نزدیک‌ترین سالن ورزشی باید ۳ کیلومتر پیاده‌روی کنند.
بافت تعداد قابل توجهی از خانه ها، کاهگلی است و از ایمنی کافی برخوردار نیست. برخی خانواده ها در بافتی حلبی مانند سکنی گزیده‌اند.