محله «بیسیم» یکی از مناطق محروم زنجان است که بین ۴ منطقه مرفه زنجان؛ یعنی شهرک کارمندان، اعتمادیه، انصاریه وکوچه مشکی قرار گرفته است که ازلحاظ اجتماعی، مالی و فرهنگی به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس باهم نیستند.
در این منطقه خانه‌هایی با متراژ ۴۰ تا ۲۰۰ متر با بافت قدیمی را در کوچه‌پس‌کوچه‌های تنگ و آلوده به فروش مواد مخدر شاهدیم. در این منطقه مدرسه، بانک، پارک و مرکز بهداشت وجود دارد و تمامی خانه‌ها دارای آب، برق، تلفن و گاز هستند که ازلحاظ بهداشتی نسبت به مناطق معضل دار دیگر دارای وضعیت بهتری است. متأسفانه در این منطقه شاهد حضور ساقی‌های مواد مخدر کم سن و سال هستیم و اینکه در این منطقه مصرف مواد مخدر بین خانم‌ها نیز رواج دارد. همچنین با توجه به آمار بالای بزه و فروش مواد مخدر، شاهد حضور پلیس در این منطقه، برای حفظ امنیت خانواده‌ها نیستیم.