این منطقه در شمال شرق شهر اصفهان و از نواحی حاشیه نشین محسوب میشود. خیابان زینبیه در امتداد لاله شمالی و بعد از میدان لاله شروع می شود و پس از خروج از شهر اصفهان به سمت حبیب آباد ادامه پیدا می کند. خیابان مفتح و کوچه های اطراف، معروف به محله دارک سمت شرقی خیابان زینبیه است. از ویژگی های بافت شهری این محله : خیابان و کوچه ها تنگ و پررفت آمد، آسفالت نامناسب ، و نیز بسیاری از خانه ها بدون پروانه و غیراصولی ساخته شده اند و خطر تخریب آنها هست. خانه هایی که خراب شده اند بدون توجه شهرداری رها شده و پاتوقی برای مصرف مواد مخدر و دخانیات در انها شکل گرفته است. این محله جمعیت متراکمی را داراست. یک پارک بازی در انتهای دارک و تعدادی مدرسه و همچنین درمانگاهی در آن وجود دارد. بیشتر افراد ساکن در این محله از مهاجرین (غالبا غیرقانونی ) افغان هستند. در نتیجه بسیاری از کودکان این محله بدون اوراق هویتی اند. معمولا کودکان از پدری افغان و مادری ایرانی و خود متولد ایران هستند. معضل اصلی محله وجود کودکان کار است که یا بصورت دستفروشی در سطح شهر و یا بصورت زباله گردی در اطراف زینبیه مشغول به کار هستند. بیشتر افراد منطقه دستفروش و کارگران فصلی (ساختمانی) اند . یا به شغل های کاذب مشغول اند. معظل بزرگ دیگر حضور پررنگ فروشندگان مواد مخدر در این محله است. دسترسی راحت به انواع مواد مخدر در این محله، تنها چند دقیقه است.
پانویس: متاسفانه حتی برروی نقشه گوگل هم، این محله اشتباها سمت غرب زینبیه جانمایی شده ، در حالیکه دارک، سمت حرم زینبیه و شرق این خیابان قرار دارد.