روستای کلکش در شمال‌شرقی استان زنجان و در دهستان تهم واقع شده است.
جمعیت آن ۱۰۰ نفر و متشکل از ۳۸ خانوار است.
راه مواصلاتی آن صعب العبور و کوهستانی است.
این روستا فاقد امکانات بهداشتی و درمانی است.
تنها مدرسه ی روستا منحصر به دوره ابتدایی است و فضای آن نامناسب است. کلاس های درس در فصل زمستان به علت یخ‌بندان و بسته شدن مسیر، قالباً تشکیل نمی‌گردد.
همچنین روستا فاقد فضای مناسب برای تفریح کودکان است.
عدم وجود آب لوله‌کشی و سالم، قرارگیری روستا در شیب تند، گذرگاه‌های نامناسب و عدم رعایت بهداشت در آنها، و همچنین مشکلات جدی در شبکه مخابراتی و گاز رسانی از دیگر مشکلات این روستا می‌باشد.