یکی از مواردی که می‌توان در وهله اول به آن اشاره کرد این است که در این محله تعداد کودکان هر خانواده زیاد است. مثلاً خانواده‌ای بدون هیچ پشتوانه ای دارای ۸ فرزند هستند که باعث شده اکثر کودکان در خانواده، ترک تحصیل کرده و به مشاغلی چون فرش‌بافی مشغول شوند. بیشتر خانم‌ها هم برای تأمین مایحتاج زندگی مشغول به کار خارج از منزل هستند.
محله ازلحاظ بهداشتی وضعیت مناسبی دارد. خانه‌های این منطقه عموماً شمالی و حیاط دار است که دو الی سه خانواده در آن زندگی می‌کنند. در این منطقه بانک، مدرسه، خانه بهداشت و کیوسک پلیس وجود دارد. آب، برق، گاز و تلفن نیز در همه خانه‌ها وجود دارد.