قوهه اسمی خاص برای یک روستای قدیمی مامازند (پاکدشت) است که الآن تقریباً شبیه به یک شهرک کوچک است؛ منتها با حداقل امکانات، آسفالتی نامناسب، پارکی مناسب جهت فروش مواد مخدر و جمعیتی زیاد که فقر اقتصادی و فرهنگی در بین آن‌ها زیاد وجود دارد. متأسفانه می‌توان گفت از تمامی اقوام در آن هست (بومی و غیربومی). تراکم جمعیت در این محله به‌شدت بالاست که معضلات عدیده‌ای را برای مردم اینجا به وجود آورده است. بعضی از خانه‌های این محله، مکانی بسیار پر رفت آمد برای خرید‌و‌فروش و مصرف مواد مخدر است.