ولی‌آباد روستایی از توابع بخش قرچک شهرستان ورامین در استان تهران است. جمعیت این روستا حدود ۳۶۰ نفر است. سکنه این روستا شامل افغان و ایرانی است.
مشکلات اصلی این روستا اعتیاد، فقر و بیکاری است. وضعیت بهداشت در این روستا بسیار بغرنج است؛ به‌طوری‌که شپش در بین کودکان وجود دارد. اعتیاد از نوجوانان ۱۴-۱۵ ساله شروع می‌شود و اکثر آن‌ها اعتیادشان به تریاک است. این روستا دارای یک درمانگاه، یک مهدکودک، یک مدرسه ابتدایی، یک مدرسه راهنمایی و یک مسجد است ولی بچه‌ها برای دبیرستان باید به شهرستان قرچک بروند. در کنار مسجد، نمایشگاه کتابی از کتاب‌های مذهبی وجود دارد.