خانواده سه نفره شامل مادر، پسر سیزده ساله و دختر ده ساله توسط مدیر مدرسه‌ی روستا معرفی گردید.
پدر خانواده شدیدا اعتیاد دارد. چندین ماه است خانواده را رها کرده و رفته‌است. مادر به امید بهبود شوهر و بازگشتنش و از سوی دیگر به دلیل کراهت طلاق نزد ایشان، اقدامی برای طلاق نکرده است.
خانواده اصالتا اهل قم هستند. به دلیل استعداد پسر در فوتبال و عضویتش در یکی از تیم‌های محلی رباط‌‌کریم، مادر خانواده در اصغرآباد مانده است و حاضر به برگشت به قم نیست.
پسر دانش آموز کلاس ششم است و دختر در کلاس دوم درس می‌خواند.
مادر خانواده با کار کردن در منازل دیگران و نگهداری از سالمندان معاش خانواده را تامین می‌کند.
خانواده از نظر بهداشت و امکانات در وضعیت نامناسبی است.
نیازمند دریافت کیسه غذایی تشخیص داده می‌شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.