الهی “دردهایی” هست که با هیچ گوشی نمیتوان گفت…

الهی “تلاش‌هایی” هست که جز به مدد تو ثمر نمی‌بخشد…

الهی “گناهانی”هست که کودکیِ کودکانی تاوانش را میدهند…

تغییراتی هست که جز به تقدیر تو ممکن نیست…

دعاهایی هست که جز به “آمین تو” اجابت نمی‌شود…

الهی “قدم‌های گمشده‌ای” دارم که تنها هدایتگرش تویی…

“افکار آشفته‌ای “دارم، که تنها سامان دهنده‌اش تویی…

الهی دعای مرا تو دعا کن 🙏

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.