همسر اولش را از دست داده است و دختری 10 ساله دارد که حاصل ازدواج اولش است. به امید ساختن آینده ای بهتر برای دخترش دوباره ازدواج کرده است، اما از بد روزگار همسرش به علت درد پا قادر به کار کردن نمی باشد و هزینه زندگی و هزینه اجاره خانه خودش، دخترش و همسر بیمارش را خودش با مداحی بر دوش می کشد. علاوه بر سنگینی بار هزینه ها، درد پای همسرش که او را مجبور به مصرف تریاک برای تسکین دردش کرده است نیز بر دوش او سنگینی می کند و می داند که درآمد او کفاف هزینه های زندگی را هم نمی دهد، چه رسد به اینکه بتواند هزینه بالای عمل همسرش را برای بازگشت سلامتی و ترک اعتیادش تامین کند.

سلامتی گوهری ست که این زن کاملا ارزش آن را درک می کند.

===========================

دردنامه یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، قلعه حسن خان، کرج، 1395

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here