این خانه در میان زمین‌های سبزی‌کاری قرار دارد و در آن چهار خانوار با هم در چهار اتاقک پنچ متری زندگی می‌کنند.

چهار مرد خانه با هم برادرند و هر روز برای کار به زمین‌های سبزی‌کاری می‌روند.

خانه آب و گاز ندارد و ماهی دویست هزار تومان کرایه خانه و دویست هزار تومان پول برق می‌شود.

خانواده اول شامل پدر، مادر هفده ساله و دو فرزند کوچک است.

خانواده دوم شامل پدر، مادر و دو دختر پانزده ساله است که مدرسه نمی‌روند و کار می‌کنند.

خانواده سوم شامل پدر، مادر و سه فرزند است که سن مدرسه رفتن‌شان است و مدرسه نمی‌روند.

خانواده چهارم شامل پدر، مادر باردار و دو پسر به سن‌های پانزده و یک سال و یک دختر دوازده ساله است. هیچ کدام از فرزندان به مدرسه نمی‌روند.

در اطراف خانه آب فاضلاب جریان دارد که محل بازی کودکان نیز هست.

 

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.