خانواده‌‌ای مهاجر شناسایی شدند. اصالتا اهل زابل هستند.

دو فرزند این خانواده متاهل بوده و دو پسر مجرد دیگر دارند که به همراه خانواده زندگی می‌کنند.

پسر هجده ساله‌ی خانواده انگشتان یکی از پاهای خود را از دست داده است و در راه رفتن مشکل دارد. در نتیجه به دلیل ناتوانی در کار کردن نمی‌تواند به خانواده‌ کمک کند. پسر کوچک‌تر دوازده سال دارد و در حال تحصیل است. تامین هزینه‌ی تحصیل وی به سختی صورت می‌گیرد.

خانواده تحت پوشش بیمه و هیچ‌نهادی نیستند.

پدر خانواده که سابقا اعتیاد داشته است با جایگزین کردن متادون در حال ترک است. پدر مبتلا به پا درد شدید است که کار کردن را برای وی مشکل کرده است. از طریق جمع‌آوری ضایعات امرار معاش می‌کند.

خانه از لحاظ ساختاری و بهداشتی وضعیت مناسبی ندارد.

حمام خانه خراب شده است.

از لحاظ تغذیه خانواده شرایط مطلوبی ندارد.

خانواده نیازمند دریافت کیسه غذایی تشخیص داده می‌شود.

 

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here