خانواده‌ای شش نفره که چهار دختر دانش‌آموز دارند در این منطقه شناسایی شدند.

این خانواده افغان هستند و نوزده سال پیش به ایران مهاجرت کرده‌اند.

سرپرست خانواده اعتیاد دارد و اندک درآمد حاصل از کارگری را صرف خرید مواد می‌کند.

مادر که تامین معاش خانواده را از طریق کار در منازل به عهده دارد مبتلا به بیماری اعصاب است و تامین داروهای وی نیازمند صرف هزینه‌ی زیادی است.

خانواده بیمه‌ی درمانی نداشته و تحت حمایت هیچ سازمانی نیستند.

تمامی اعضای خانه در اتاقی ۱۲ متری زندگی می‌کنند که آثار اعتیاد پدر در گوشه و کنار آن دیده می‌شود.

وضعیت تغذیه کودکان خوب نیست. همچنین فراهم کردن هزینه‌ی تحصیل کودکان توسط مادر خانواده به سختی صورت می‌گیرد.

خانواده نیازمند دریافت کیسه غذایی تشخیص داده می‌شوند.

 

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here