در خانه‌ی ۳۰ متری بدون آبگرمکن زندگی می‌کنند.
پدر قبلا اعضای خانواده را به شدت کتک می‌زده.
دختر خانواده، همراه با پدر معتادش، در باغ دیگران کارگری می‌کند، گاهی پسر کوچک‌تر خانواده نیز آن‌ها را همراهی می‌کند.
دختر دیگر خانواده نیز در سن پایین، ازدواج کرده‌است.
مادر، کار نظافتی می‌کند.
موقع شناسایی خانه، پسر (پنجم ابتدایی) در خانه تنها بود و بوی سیگار می‌آمد.