برگزاری آیین کوچه گردان عاشق (بسته بندی و توزیع کیسه ها) در تبریز

به گزارش مسئول برگزاری طرح کوچه گردان عاشق در تبریز، توزیع کیسه های مایحتاج، چهارشنبه، 17 تیر 1394 مصادف با 21 ماه مبارک رمضان در تبریز انجام می شود. وی گفت در شناسایی های...