جغرافیای فقر ایران (تهران – ۲)

تیم شناسایی خانۀ ایرانی فرحزاد جمعیت امام علی (ع) در هفدهمین آیین کوچه گردان عاشق، به شناسایی خانواده های محروم در محلات اسلام آباد، نعمت آباد، دولتخواه، اسماعیل آباد و همچنین کوره های آجرپزی...

مرحله شناسایی خانواده های آسیب دیده و آسیب پذیر در کرج در حال انجام...

خانم اله کریمی، مسئول طرح کوچه گردان عاشق در استان البرز اعلام کرد هم اکنون شناسایی مناطق آسیب دیده و آسیب پذیر در این استان در حال انجام است. وی گفت تیم های شناسایی، شناسایی خود...

آماده سازی ستاد مرکزی کوچه گردان عاشق در تهران

به گزارش خبرگزاری جمعیت امام علی، ستاد مرکزی هفدهمین آیین کوچه گردان عاشق در تهران برای شروع اجرای طرح از اول تیرماه 1395 آماده می شود. برای این منظور مکان هایی برای انبار کردن...

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش بیست و سوم، جمال جوانی از ایذه ============= جمال جوان ایذه ای دچار ضایعه قطع نخاع شده و بخاطر مشکلات شدید دچار زخم بستر نیز می باشد. برای هزینه های درمانش نیاز به کمک دارد. --------------------------- www.sosapoverty.org www.facebook.com/sosapoverty www.kuchegardan.org ---------------------------- با...

برآورد می شود امسال در استان همدان بیش از ۱۰۰ خانوار تحت پوشش طرح...

به گزارش مسئول طرح کوچه گردان عاشق در استان همدان، برآورد می شود امسال بیش از 100 خانوار تحت پوشش طرح کوچه گردان عاشق قرار بگیرند. وی گفت هم اکنون شناسایی ها در دو...

میانگین قیمت تمام شده کیسه های مایحتاج کوچه گردان عاشق در کشور در سال...

امور مالی جمعیت امام علی، در تاریخ 22 تیر 1394، پس از اتمام تهیه و توزیع 7355 کیسه، میانگین قیمت تمام شده کیسه های مایحتاج کوچه گردان عاشق در کشور در سال 1394؛ را...

گذری بر پانزدهمین طرح کوچه گردان عاشق در سال ۱۳۹۳

پانزدهمین آیین کوچه گردان عاشق، در سال 1393، با توزیع 5100 کیسه آذوقه در میان خانواده های نیازمند در سراسر کشور، در تمامی 31 استان کشور، برگزار گردید. به گزارش امور مالی جمعیت امام علی...

برپایی غرفه جمعیت امام علی (ع) در موزه معاصر اهواز – نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرنگار خبرگزاری جمعیت امام علی (JIANA) در اهواز، غرفه جمعیت امام علی (ع) در موزه معاصر اهواز - نمایشگاه قرآن برپا شد. در این غرفه علاقه مندان با فعالیت های جمعیت و...

شناسایی مناطق محروم در استان همدان در حال انجام است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری جمعیت امام علی (JIANA) در استان همدان، تیم های شناسایی در دو شهر همدان و ملایر فعالیت خود را آغاز کرده اند. شناسایی در همدان در محله های محروم مانند...