کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش بیستم دخترهای معصوم زیبا خانم ============= زیبا خانم مادری است با دو دختر عقب مانده ذهنی ساکن منطقه اتابک تهران. دختر بزرگتر بیست ساله به خاطر هزینه های زیاد به روستا پیش مادربزرگ فرستاده شده...

شناسایی روستاهای دورافتاده و محروم در استان کرمانشاه به پایان رسید

مسئول اجرای طرح کوچه گردان عاشق در کرمانشاه اعلام کرد، کار شناسایی خانواده ها در روستاهای دور افتاده و محروم استان کرمانشاه از نقطه صفر مرزی با عراق تا روستاهای شرق استان کرمانشاه به اتمام...

شناسایی مناطق محروم در کرمانشاه جهت انجام طرح کوچه گردان عاشق در حال انجام...

خبرنگار خبرگزاری جمعیت امام علی (JIANA) به نقل از مسئول اجرای طرح کوچه گردان عاشق در استان کرمانشاه اعلام کرد که تیم های شناسایی فعالیت خود را جهت اجرای طرح کوچه گردان عاشق در...

آماده سازی ستاد مرکزی کوچه گردان عاشق در تهران

به گزارش خبرگزاری جمعیت امام علی، ستاد مرکزی هفدهمین آیین کوچه گردان عاشق در تهران برای شروع اجرای طرح از اول تیرماه 1395 آماده می شود. برای این منظور مکان هایی برای انبار کردن...

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش ششم حکایت درد و آتش دل دماوند ============== نفسش کم آورده در این به دود رفته هوای تهران, به دماوند میرود جایی که هر طرف نگاه بیندازی زیبایی است. در کنار ویلاهای آن چنانی یک...

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش بیست و هشتم خانواده ای دیگر از پاکدشت ============= خانواده ایی با پنج فرزند که بدلیل بیماری فرزند مجبور به مهاجرت به پاکدشت شدند. پدر کارگر و فرزند اول خانواده (پسر ۱۶سال) پیوند کبدشده اند...

برگزاری شانزدهمین آیین کوچه گردان عاشق در استان تهران

استان تهران به عنوان نخستین استانی که طرح کوچه گردان عاشق در آن برگزار شده است، شناخته می شود. در سال 1378 این طرح با 30 کیسه در شهر تهران برگزار شد. در این...

بخش اهدای برکت در وبسایت کوچه گردان عاشق راه اندازی شد

به نقل از روابط عمومی مرکزی جمعیت امام علی (ع)، بخش اهدای برکت در وبسایت کوچه گردان عاشق، به منظور تأمین اقلام کیسه مایحتاج راه اندازی شد. شما عزیزان می توانید با مراجعه به بخش اهدای...

گذری بر شانزدهمین آیین کوچه گردان عاشق در سال ۱۳۹۴

شانزدهمین آیین کوچه گردان عاشق، در سال 1394، با توزیع 7355 کیسه مایحتاج در میان خانواده های نیازمند در سراسر کشور برگزار گردید. به گزارش امور مالی جمعیت امام علی هزینه برگزاری شانزدهمین آیین کوچه گردان عاشق...