گزارش شناسایی خانواده ۸- زینبیه – اصفهان – ۱۳۹۷

پدر خانواده سالها به بیماری سرطان دچار بوده و حدود ۲ هفته پیش فوت کرده. چهار دختر دارند که به سختی به خانه شوهر فرستاده شده اند و یک پسر حدوداً ۳۰ سال که...

گزارش شناسایی – زینبیه – اصفهان – ۱۳۹۷

پدر خانواده اعتیاد شدید داشته و مکرراً دو فرزند پسرش را آزار می داده بطوری که با ضربه زدن به سر پسر کوچکتر ،کودک یکی از چشمانش را از دست می دهد. سپس دادگاه...

گزارش شناسایی ۴ – ناصر خسرو – اصفهان – ۱۳۹۷

پدر خانواده دچار بیماری و اعتیاد است وقادر به کار زیاد نیست. سه فرزند دارند. مشغول به تحصیل در کلاس های هشتم و دوم و اول . در تامین هزینه مدرسه و تحصیل فرزندان...

گزارش شناسایی ۳ – ناصر خسرو – اصفهان – ۱۳۹۷

پدر خانواده بدلیل بیماری یکی از کلیه هایش را از دست داده و مبتلا به اعتیاد هم هست و قادر به کار کردن تمام وقت نیست. گاهی کارگری می کند. مستاجر هستند و چهار...

گزارش شناسایی ۲ – ناصر خسرو – اصفهان – ۱۳۹۷

پدر خانواده بدلیل اعتیاد و حمل مواد مخدر دستگیر شده و در زندان به سر می برد. دو فرزند پسر ۸ و۶ ساله دارند. صاحب خانه بسیار کوچکی از خودشان هستند ولی در تامین...

گزارش شناسایی ۱ – ناصر خسرو – اصفهان – ۱۳۹۷

پدر این خانواده بدلیل تصادف در زندان بوده که مادر طلاق می گیرد مادر هم مدتی اعتیاد داشته ولی در حال حاضر ترک کرده و پاک است. دو فرزند او، یک دختر ۱۵ ساله...

گزارش شناسایی خانواده۱۲ – ناصر خسرو – اصفهان – ۱۳۹۷

این خانواده ،خوزستانی و از مهاجرین زمان جنگ اند. پدر براثر تصادف از ناحیه دست دچار مشکل شده و قادر به کار کردن نیست.چندین عمل انجام داده و هزینه های بسیاری کرده .۵ دختر...

گزارش شناسایی خانواده ۱۵- ناصر خسرو – اصفهان – ۱۳۹۷

پدر خانواده اعتیاد داشته و چند بار دستگیر و زندانی می شود و آخرین بار حدود ۲ سال پیش در زندان دست به خودکشی می زند. در حال حاضر مادر با ۳ فرزند پسر...