گزارش شناسایی – اخند – عسلویه – ۱۳۹۷

پدر خانواده ۳ سال پیش فوت کرده بود، دختر خانواده ۱۷ سال داشت و ۲ بار عمل کیست انجام داده بود که بعد از آن به دلیل شرایط روحی و جسمی نامناسب ترک تحصیل...

گزارش شناسایی – سیراف – عسلویه – ۱۳۹۷

پدر از کار افتاده و بیمار‌ که به دلیل عدم توانایی حرکت دست‌ها امکان کار کردن نداشت، فرزندانش محصل بودند و‌ کار نمی‌کردند. آشپزخانه نداشتند و وضعیت بهداشتی به شدت ضعیف بود. کمک‌های مردمی...

گزارش شناسایی خانواده ۱۴ – سیراف – عسلویه – ۱۳۹۷

پیرزنی تنها در خانه‌ای کاهگلی ساکن بود؛ فرزندانش همگی ازدواج کرده و در روستاهای دیگر بودند و گاهی به او سر می‌زدند. تنها راه درآمدش، یارانه و مستمری کمیته بود. خانه پر از مهر...

گزارش شناسایی – سواحل – عسلویه – ۱۳۹۷

پدر و مادری کهن‌سال (۶۸ ساله) همراه دختر بیوه‌شان در اتاقی ۳۵ متری ساکن بودند. پسران خانواده در روستایی دیگر ساکن هستند و از پدر و مادرشان حمایتی نمی‌کنند؛ حتی به دیدار آن‌ها هم...

گزارش شناسایی – سواحل – عسلویه – ۱۳۹۷

زنی سرپرست خانواده است که شوهرش فوت کرده است و ۳ فرزند 14، 16 و 19 ساله دارد که همگی بعد از فوت پدرشان ترک تحصیل کردند و هزینه ادامه تحصیل را نداشتند. بیکاری...

گزارش شناسایی – هاله – عسلویه – ۱۳۹۷

خانه‌ای با وضعیت تقریباً مناسب به مساحت ۱۵۰ متر و وسایل اولیه مناسب، مأمن خانواده‌ای ۴ نفره با پدری نگهبان (که وام ازدواجش را خرج خرید منزل کرده بود) و مادری خانه‌دار بود. درامد ماهیانه...

گزارش شناسایی – سیراف – عسلویه – ۱۳۹۷

خانه‌ای تقریباً مناسب با امکانات اولیه، سه‌قلوهایی در آن زندگی می‌کردند که دچار سو تغذیه شدید بودند. پدر خانواده راننده تاکسی و دارای اعتیاد شدید بود. فرزندان به دلیل عدم توانایی مالی ترک تحصیل...

گزارش شناسایی – چاه مبارک – عسلویه – ۱۳۹۷

خانه کاه‌گلی و قدیمی بود. پدر دارای اعتیاد ۱۲ ساله‌ و مادر نیاز سریع به عمل کیسه صفرا داشت. وضعیت خانه به‌شدت مخروبه و نیاز به تعمیرات سریع داشت. از ۷ فرزند این خانواده،...

گزارش شناسایی – اخند – عسلویه – ۱۳۹۷

خانه‌ای ساکت و تاریک با یک اتاق که مادر و پسری ساکن آن بودند؛ مادر گفت سه پسر داشته است که دوتای آن‌ها فوت کرده‌اند، یکی براثر تصادف و دیگری که جانباز بوده و...