گزارش شناسایی – جعفرآباد جنگل – آفتاب – تهران – ۱۳۹۷

خانواده‌ی ابوالفضلی، پنج نفره است. پدر خانواده، معتاد به حشیش بوده و بیکار است. سه فرزند که دوتای آن‌ها مدرسه می‌رفتند و یکی از آن‌ها، چهار ساله است. امورات خانواده، از طریق یارانه و کمک نقدی بعضی...

گزارش شناسایی – جعفرآباد جنگل – آفتاب – تهران – ۱۳۹۷

خانم فسایی، زن سرپرست خانوار که شوهرش یک سال و پنج ماه است که به دلیل حمل مواد و سرقت در زندان است و اعتیاد به شیشه دارد. این خانواده، سه فرزند دارند که دختر...

گزارش شناسایی – قلعه نو – آفتاب – تهران – ۱۳۹۷

خانواده‌ی يوسفی، افغان هستند و دارای ٣ فرزند. پدر خانواده، سال‌هاست اعتياد دارد و سركار نمی‌رود؛ پسر خانواده مدرسه می‌رود، ولی دختر بزرگ‌تر كه ١١ ساله است به علت بیماری‌های متعدد و مشكل مالی...

گزارش محله – قلعه نو – آفتاب – تهران – ۱۳۹۷

در روستای قلعه نو، مردم از نظر معيشتی، در وضعيت نسبتا مناسبی قرار دارند. روستا، یک حسينه و یک مسجد و مدرسه‌ای برای تمام مقاطع و همچنين خانه بهداشت دارد. انتهای روستا و كنار یک...

گزارش شناسایی – جهان آباد پایین – آفتاب – تهران – ۱۳۹۷

خانواده‌ی تاجیک، ٧ فرزند دارند و مدت یک سال و نيم است كه از افغانستان مهاجرت کرده‌اند. پدر خانواده و دو تا از پسرها در منطقه‌ی كهريزک، ضايعات زباله، جمع‌آوری می‌کنند و مادر هم...

گزارش شناسایی – حسن آباد – آفتاب – تهران – ۱۳۹۷

خانواده‌ی افغان، سال‌ها بود ایران آمده‌بودند؛ پدر خانواده، فوت شده‌بود؛ مادر، زهرا ابراهیمی نام داشت و ۴۰ ساله بود. درآمد مادر ۵۰۰ هزار تومان؛ پسر ۱۵ ساله‌ی خانواده، به خاطر جواب کردن صاحبخانه، ترک تحصیل کرده...

گزارش شناسایی – قلعه نو – آفتاب – تهران – ۱۳۹۷

خانواده‌ی ستاری، در كنار ٣ خانوار ديگر، در خرابه‌ی روستای قلعه نو زندگی می‌كنند؛ ٣ فرزند دارند و دخترشان را به به علت مشكلات مالی، مدرسه نفرستاده‌اند. شوهر كارگر در كارگاه‌های اطراف است و...