گزارش شناسایی – قوهه – پاکدشت – ۱۳۹۷

خانم گریه می‌کند. می‌گوید شوهرم زندان است و ۱۵۰ میلیون چک دارد. شریکش سر شوهرم کلاه گذاشته و فرار کرده است. بچه‌هایم نمی‌دانند پدرشان زندان است. ۶ ماه کرایه ندادم و در ازایش از...

آغوش فقر، درد و اعتیاد

اینجا همان‌جایی است که حتی نمی‌توان در خیال هم یک سرپناه امن یا یک چاردیواری ساده را در آن تصور نمود. دقیقاً همان لحظه که به بوی گل‌های گلدان کوچک شمعدانی‌ات فکر می‌کنی، بوی تیز...

گزارش شناسایی خانواده ۱ – فردوسیه – شهریار -۱۳۹۷

خانواده‌ی ۳نفره که اتفاقی شناسایی شدند؛ افغان بدون اوراق هویت؛ پدر و دو پسر ۱۰ ساله و ۱۲ ساله؛ هر سه زباله‌گردند و در کارگاه ضایعاتی زندگی می‌کنند؛ تنها خانواده‌ای هستند که در آن کارگاه...

گزارش شناسایی خانواده ۵ – شمس آباد – اسلامشهر – ۱۳۹۷

به توصیه معرّف محلی، در حال بازدید از وضعیت خانواده های ساکن در کوره بنی هاشم بودیم؛ خانمی با صورتی آفتاب سوخته و چادر سیاهی به سر جلو آمد. گفت که مشکل کلیه دارد...

گزارش شناسایی خانواده – علی آباد قیصریه – شهرری – ۱۳۹۷

یه روستای خلوت و خالی چند بنا شبیه به خانه های قدیمی مهمان خانه ای شدیم، خانمی جوان و خوشرو با دو دختر مثل فرشته های بدون بال و مرد خانه... که نمیدانستیم خماره یا در خلسه نشئگی... می...

گزارش شناسایی خانواده – نفرآباد – شهرری – ۱۳۹۷

خانواده‌ای افغان که مادر خانواده ٢٩ سال دارد و از شوهر قبلی خود دو دختر ١٢ و ١١ ساله دارد و از شوهر فعلی‌اش یک دختر ۶ ساله و یک پسر ٢ساله دارد. پدر بیکار...

گزارش شناسایی خانواده – نفرآباد – شهرری – ۱۳۹۷

در یک خانه بسیار قدیمی و مخروبه که دیوارهای آن هرلحظه فرو خواهد ریخت؛ یک خانواده ۶ نفری افغان زندگی می‌کنند که پدر شب‌ها زباله گردی می‌کرد اما به‌تازگی به خاطر سختی کار به...

گزارش شناسایی خانواده – زمان آباد – شهرری – ۱۳۹۷

به خانه‌ای با حیاط بزرگ رسیدیم. از همان خانه قدیمی‌ها که دورتادورش اتاق است و در هرکدام یک خانواده زندگی می‌کنند. دورتادور حیاط را وسایل ازکارافتاده، نخاله یا گونی‌های بزرگ مملو از دسترنج زنان...

گزارش شناسایی خانواده ۹ – نجم آباد – شهر ری – ۱۳۹۷

امسال هم همه‌چیز مثل پارسال بود؛ اما با سناریوهای مختلف. خدا کارگردان عجیبی است. بازیگرانش را سر صحنه انتخاب می‌کند. پارسال همین موقع ها محله امین‌آباد رو جست‌و‌جو کردیم. وقتی قصد برگشتن کردیم؛ یکی آمد...