کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش چهارم خانواده ای ساکن شهریار ============== خانواده ای ایرانی بودند که پدر ۳۶ سال سن داشت مشکل اعصاب و روان داشت و برای درمان همین موضوع از لرستان به اینجا کوچ کرده بودند، پدر ۷۵٪...

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش هشتم شقایق دختری از شهرری ============== اینجا سکوت معنایش مرگ است. . . مرگ انسانیت. . . اینجا فریاد از کودکی بیمارست که در کنج خانه به هم بازی هایش در کوچه فکر می کند و...

این فریاد رمضان است

بسيار با فقر سرگرم شده ايم ، در لابه لاى سطور يك كتاب ، يك رمان ، يك شعر ، يك پند. هنگام تماشايش در صحنه ى يك نمايش يا يك فيلم در ساعات تفريحمان....

اصلاً انصاف نیست

فقر بى رحم است كوچك و بزرگ ، زن و مرد يا بيمار و تن درست نمى شناسد. اين است كه مادر جوان مبتلا به آسم شديد از درمان محروم مى ماند. از اكسيژن كه...

به پیش …

پوكى استخوان ، قند خون ، تيروئيد. درآمد كارگرى پدر كفاف دوا درمان مادر را نمى دهد. پس دختر پانزده ساله تحصيل را ترك و كارگرى مى كند. گرداب فقر به زودى پسر ده ساله را نيز...

باز هم حكايت يك مهاجر ، این بار ايرانى اش.

پدر اليگودرزى كه در پى سامان ، ولايت نابه سامان را گذاشت و آمد تا ... اين جا نيز سامانى نیابد. زن خانه را ترك كرد ، پدر ماند با دختركش و غده اى كه در...

اين خانه ى سرايدارى دخترانش را در كودكى عروس مى كند

عروسان اين خانه چند سالى مدرسه مى روند ، چند سالى كار مى كنند و نان آور خانه مى شوند آن گاه عروس خانه اى مى شوند هم تراز. مادر اين دختران از سرنوشت جگرگوشه گان...

شاید مدرسه برود، شاید نرود

پدر بیکار است اما جویای کار. مادر از پدر و مادر پیر و بیمارشان مراقبت می کند. دو کودک هم دارند. پدر و مادر امید دارند درصورت بهبود شرایط شاید بتوانند دختر هفت ساله خود...

هفته پیش بود، ولی الآن دیگه نیست …

مواجهه ی کودکان با مرگ مواجهه ی غریبی است. کودکان قد و نیم قد پابرهنه روی سنگ های داغ وسط کپرهای بیابان می دویدند، ناگهان سربر می گرداندند، زل می زدند در نگاه ما...