نقطه ها، فاصله ها، دردها

ح.....س....ن.....آ.....ب....ا....د وتو چه دانی درپس این فاصله ها چه دردیست وهرکدام از این نقطه ها قصه ای ناگفته است از رنج ها.... ح....هرنقطه یعنی قصه حسرت یعنی قصه چشمان کودکان جامانده ازتحصیل..... س....هرنقطه یعنی قصه ستم های...

گزارش شناسایی-شهر ری-نفرآباد-۱۳۹۶

مادر خانواده با شش فرزندش زندگی می‌کند. پدر خانواده را رها کرده است. حدود یک‌سال است که از افغانستان به ایران آمده اند. پسر بزرگ خانواده بیست و پنج سال دارد. به خاطر تصادف مشکل...

سهم تو،گشتن میان زباله های شهر خواب زده

نفَسَش به تنگ آمده بود. سرفه‌ها خشمگین تویِ ریه‌هایش خانه کرده بودند. عفونت بدنش را گرفته بود و می‌سوزاند. رضا، کودکی که زباله گردی می‌کند. این نوشته را تویِ خیالم می‌گذارم روی دستانش تا...

گزارش شناسایی خانواده – نفرآباد – شهرری – ۱۳۹۷

خانواده‌ای افغان که مادر خانواده ٢٩ سال دارد و از شوهر قبلی خود دو دختر ١٢ و ١١ ساله دارد و از شوهر فعلی‌اش یک دختر ۶ ساله و یک پسر ٢ساله دارد. پدر بیکار...

گزارش شناسایی کوچه گردان -شهر ری – قوچ حصار -1396

دو خانواده افغان در خانه‌ی استیجاری دو طبقه زندگی می‌کنند. طبقه اول كه زيرزمين محسوب مي‌شود در اختيار مادر و پدري پير و يك دختر و پسرشان است. خانه هيچ پنجره‌اي به بيرون ندارد....

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش ششم حکایت درد و آتش دل دماوند ============== نفسش کم آورده در این به دود رفته هوای تهران, به دماوند میرود جایی که هر طرف نگاه بیندازی زیبایی است. در کنار ویلاهای آن چنانی یک...

گزارش شناسایی – رباط کریم – پیغمبر – 1396

خانواده هفت نفره افغان متشکل از پدربزرگ، مادربزرگ، مادر و چهار فرزند هشت، شش، چهار و دو ساله توسط معتمد محل معرفی گردیدند. پدر خانواده در یک درگیری خانوادگی یکی از اقوام را به قتل...

سرنوشت …

در کوچه یکی از محله های تهران پرسه میزدیم، ناگهان بچه ای رو دیدم که تو چشمان سفید شده اش هزاران درد را  احساس کردیم. توجه ما رو به خودش جلب کرد. ازش خواستیم...

گزارش شناسایی-شهریار- ۱۳۹۶

منطقه شهریار روستای اسکمان خانواده‌ی 7 نفره‌ی افغان، 4 پسر و یک دختر دارند. پسرها کلاس پنجم، هفتم، نهم و دهم هستند که احتمالا پسر بزرگتر به دلیل مشکلات مالی مجبور به ترک تحصیل شود. پدر کارگر...