کاش …

كاش تو كيسه هايي كه آمده مي شد، اسباب بازي براي بچه ها هم اضافه شه ... دست هيچ پسري بچه اي ماشين نديديم دست هيچ دختر بچه اي هم عروسك =================== نوشته یکی از اعضای تیم...

دماوند در دلت آتشفشانی نهفته است

نفسش کم آورده در این هوای دودآلود تهران,به دماوند رفته است. در که باز می‌شود، حجم بزرگ درد انگار توی صورتت می پاشد.فکر کن روزی پدرت به جبهه میرود ,برای وطنش میجنگد برای این...

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش بیستم دخترهای معصوم زیبا خانم ============= زیبا خانم مادری است با دو دختر عقب مانده ذهنی ساکن منطقه اتابک تهران. دختر بزرگتر بیست ساله به خاطر هزینه های زیاد به روستا پیش مادربزرگ فرستاده شده...

نجابت و صبر، ارثیه دو فرزند

آنقدر از حرمت جانبازان و خانواده هایشان در بوق و کرنا میکنند که به خواب هم آنچه را اکنون جلوی چشمانمان است، نمی‌بینی. این مرد که اینطور گوشه خانه‌ای پر از فقر و فراموشی...

مهاجر

مهاجر سى سال است كه ساكن سرزمين ماست با همسرى ايرانى و دو فرزندش زاده ى اين خاك. ديگر گاه دانستن است. بدانيم سهم مهاجر ، بومى و دو رگه ى مظلوم را در اين سرزمين:...

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش سوم مادری از شهریار ============== مورد اول که از همه حادتر هست، مادری باردار بود که تشنج میکرد و مشکل اعصاب داشت، این مادر یه بچه ۱۸ ماهه دیگه هم داشت که تو حرکت کردن...