ما چه باید بکنیم …

در خانه اى زير خط فقر زن جوانى مبتلا به هپاتيت ب زندگى مى كند. او زرد و تكيده و افسرده است. همسرش كارگر روز مزد و اغلب بى كار است. براى كارگرى اغلب چشم به راه...

نجابت و صبر، ارثیه دو فرزند

آنقدر از حرمت جانبازان و خانواده هایشان در بوق و کرنا میکنند که به خواب هم آنچه را اکنون جلوی چشمانمان است، نمی‌بینی. این مرد که اینطور گوشه خانه‌ای پر از فقر و فراموشی...

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش هشتم شقایق دختری از شهرری ============== اینجا سکوت معنایش مرگ است. . . مرگ انسانیت. . . اینجا فریاد از کودکی بیمارست که در کنج خانه به هم بازی هایش در کوچه فکر می کند و...

نگرانی در نگاهش موج می زد

وقتى وارد اتاق شديم ، پدر خانواده به دليل ديسك شديد كمر نتوانست از جا بلند شود. مى گفتند از زخم معده هم رنج مى برد. فكر كردم فقر عجب فقر مى آورد. بيمارى هايش قابل...

کمی فکر کنیم …

چه كسى از شهرش به شهرى مهاجرت مى كند اما طى پنج سال هيچ گاه پول جا به جايى چند تكه اثاثه اش را به دست نمى آورد؟ يك كارگر روزمزد. اما نكته اين است...

کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش سوم مادری از شهریار ============== مورد اول که از همه حادتر هست، مادری باردار بود که تشنج میکرد و مشکل اعصاب داشت، این مادر یه بچه ۱۸ ماهه دیگه هم داشت که تو حرکت کردن...