خانه خاطرات

خاطرات

دل نوشته ها و دردنامه های تیم شناسایی کوچه گردان عاشق

فقر , این واژه ی پر معنا

پدیده "فقر اقتصادی" مکمل "فقر فرهنگی" است.هرکجا یکی از آنها باشد دیگری هم می آید.جامعه ای که مردم آن نگاه طبقاتی دارند و عده...

روزی روزگاری …

روزی روزگاری پر از درد، پر از زجر نگاه همیشه به اسمون خدا کجایی چرا اینهمه درد برای منه نابینایی؟ یه طرف دکترا نا...

چه زیباست نگاه آن کودک !!

از کدام گرفتاری کودک مهاجر بگویم؟ از هراس همیشگی روبرو شدن با هر بیگانه‌ای که نکند او ماموری باشد، یا از نداشتن برگه هویتی...

آرزوهای آیناز بماند، شاید وقتی دیگر !!!!

یک روز با ماشین از خانه بیرون میزنی و همینطور که به خانه ها و خیابانها نگاه میکنی ، در آرزوهای دور و نزدیک...

یکی را پیدا نکردیم

از چند تا خانواده ای که به ما معرفی کرده بودند ،یکی را پیدا نکردیم و با ناامیدی زیر درختی نشستیم.پیرمردی از کنارمون عبور...

بیا چشم بگذاریم تا گرسنگی پنهان شود !!!!

بیا قایم باشک بازی کنیم؛ چشم بگذاریم تا گرسنگی پنهان شود اما این بار رسم بازی عوض می‌شود؛ گرسنگی که قایم شد دنبالش نمی‌گردیم...

مراقب موج ها باش، همیشه گم شدن سهمِ …

صدایم می کرد با چشمانش، با نگاهش، بدون قلبی که بتواند دوست بدارد وچشمانی که همیشه گریه مهمانش بود. هنگام خداحافظی درآغوشم کشید و...

در راهیم و خدا می داند چه در انتظار ماست

در راهیم و خدا میداند چه در انتظار ماست... بعد از ساعتی رفتن میرسیم. وارد میشویم، به آخرین خانه انسان بر روی زمین، به جایی...

به کجا سفر برم؟

صلاه ظهر بندر و کوچه های تنگ و غربت زده محله‎ی شهناز سمت نگاهمان را به حیاط فراموش خانه ای میبرد که از در...