خانه خاطرات

خاطرات

دل نوشته ها و دردنامه های تیم شناسایی کوچه گردان عاشق

در حاشیه تهران

امروز اولین بار بود که من میرفتم واسه دیدن یه چیزایى که تا الان ندیده بودم و شاید بهتر بگم چیزایى که خیلى وقته...

خیرآباد جاسک

اینجا خیر آباد جاسک است ، سرزمینی محروم از این خاک هنوز روز اولی که به خیرآباد رفتیم را به خاطر دارم شهریور سال 1391 زهرا دخترک...

شهربازی کودکان خیرآباد !

ساعت تقریبا 2 بعد از ظهر است که به خیرآباد رسیده ایم. چند گروه می شویم تا شناسایی زودتر صورت گیرد. چند کپر را...

شاهچراغ – بین الحرمین

امروز رفتیم به حوالی شاهچراغ ،خیابان بین الحرمین ... خیابانی که قرار بود روزی شاهچراغ را به برادرش آستانه وصل کند، خیابانی که قرار...

کسی در را باز نمی کند

هر چه در را زدیم کسی در را باز نکرد.مدت هاست کسی دیگر این در و درهای بسیاری دیگر را باز نمی کند. - آقا...

حکایت چشمان کودکان سرزمینم

کوره های آجر پزی اطراف بید گنه صاحب نام اند.حصار شال پوش را که پشت سر بگذاری تا چشم کار می کند کوره میبینی. یکی...

صدای بید گنه | فقر

صدای بید گنه را همه شنیده اند. بید گنه را همه با انفجار زاغه مهمات پادگان ملارد می شناسند ولی صدایی که اینبار خواهید...

اینجا هنوز زلزله می آید

اینجا هنوز زلزله می آید.... پس لرزه های زلزله بم هنوز هم احساس می شود... در هزار کیلومتر آن طرف تر...در(( بوشهر)) هنوز هم زلزله...