گزارش شناسایی – محله قلعه خیابان – مشهد – ۱۳۹۷

تیم شناسایی مشهد - قلعه خیابان ۴نفره زندگی می‌کنند؛ پدر خانواده، بر اثر بیماری ۱۰ سال است که فوت کرده‌است. افراد خانواده، ایرانی و بلوچ هستند، ولی فاقد اوراق هویتی و در نتیجه آن بیمه می‌باشند. خانواده‌ی...

گزارش شناسایی – محله قلعه خیابان – مشهد – ۱۳۹۷

تیم شناسایی مشهد - قلعه خیابان خانواده‌ی ۷نفره‌ی نارویی در اتاقی از یک خانه با مساحتی در حدود ۲۰ متر زندگی می‌کنند؛ اتاق شامل رختخواب و یک تلویزیون کوچک و گازی کوچک و یخچالی در...

گزارش شناسایی – محله قلعه خیابان – مشهد – ۱۳۹۷

خانواده‌ی ۶نفره‌ی بشکن که مادر و ۵ فرزندش با هم در خانه‌ای که از نظر وضعیت بهداشت مناسب نیست زندگی می‌کنند. خود خانم شناسنامه و بیمه دارد، اما هیچ‌کدام از بچه‌ها ندارند. پدر، چهار سال...

گزارش شناسایی – محله قلعه ساختمان – مشهد – ۱۳۹۷

ظاهر کلی خانه بد نبود. وارد پذیرایی که شدیم، وسایل خانه هم تقریبا خوب بودند؛ اما صحبت که آغاز شد، معصومه محسنی، مادر خانواده، درمورد اعتیاد شوهرش برایمان گفت؛ ظاهرا حسین آقا از قبل...

گزارش شناسایی – محله قلعه ساختمان – مشهد – خراسان رضوی – ۱۳۹۷

با ورود به حیاط، فضای قدیمی خانه ملموس بود؛ پیرزنی افغان، که بعد از فوت شوهر خود، از یک سال پیش، تنها زندگی می‌کند، چند وقتی است خانه‌ی مذکور را با متراژ ۴۰ متر،...

گزارش شناسایی – محله قلعه ساختمان – مشهد – خراسان رضوی – ۱۳۹۷

بعد از چندین بار در زدن، خانم محترمی در را باز کردند و برای ورود به خانه، چند لحظه منتظر مرتب کردن خانه شدیم. خانه حیاط بزرگی داشت و خیلی قدیمی نبود و با متراژ...

گزارش محله – بسکابادی – مشهد – ۱۳۹۷

گزارش تیم شناسایی جمعیت امام علی مشهد از منطقه «قلعه خیابان» منطقه قلعه خیابان (شهرک شهید باهنر) در حاشیه شرقی مشهد و پس از قلعه ساختمان قرار دارد. این منطقه با نام خیابان اصلی آن...

گزارش شناسایی – بلوار رسالت – خیابان طالقانی – مشهد – ۱۳۹۷

خیابان طالقانی، انتهای بلوار رسالت؛ خیابانی که تنها ابتدای آن آسفالت شده و سایر مسیر این خیابان طولانی، خاکی و پر از دست انداز است. این منطقه با دو نشانی شناخته می شود: ۱)...