گزارش شناسایی – شیخ آباد – قم – ۱۳۹۷

اين خانواده سه فرزند ۱۶، ۱۱ و ۶ ساله دارد؛ هیچ‌کدام از اعضای خانواده، هویت ندارند. به گفته‌ی پدر خانواده، وی در سن سه سالگی توسط اقوام خود از زابل به قم مهاجرت کرده...

گزارش شناسایی – کوره های آجرپزی – قم – ۱۳۹۷

این خانواده‌ی شش نفره، ۴ فرزند ۶، ۳ونیم، ۲ و ۱ساله دارد. محله‌ی کوره‌های آجرپزی، یک منطقه‌ی دورافتاده از شهر است که بعد از تعطیل شدن کوره‌ها، تنها این خانواده و تعدادی کارگر در آن...

گزارش خانواده – قم – نیروگاه – ۱۳۹۷

خانه‌شان شدیدا کثیف و به‌هم‌ریخته بود و برای تعداد افرادی که در آن زندگی می‌کردند، خیلی کوچک بود. مادر بزرگ و پدربزرگی که هردو اعتیاد داشتند با پنج نوه‌شان که هرکدام به دلیلی پدر و...

گزارش خانواده – قم – نیروگاه – ۱۳۹۷

مادر، بی‌سواد است؛ از ۹ سالگی صیغه‌ی افراد متعدد شده‌است؛ حاصل اولین ازدواجش، یک دختر است که در حال حاضر در بهزیستی تهران به سر می‌برد و ۱۲ سال دارد. فرزند بعدی، در اثر...

گزارش خانواده – قم – مقواسازی – ۱۳۹۷

مهدی چشم هایش از خوشحالی برق میزد؛ نور امیدی برای به مدرسه رفتن در دلش روشن شده‌بود؛ پدرش، با بی‌حوصلگی به ما نگاه کرد و گفت: - خانوم، آقا شما سال سوم است میایید می‌گویید بچه‌ات را...

گزارش خانواده – قم – نیروگاه – ۱۳۹۷

یک خانواده‌ی سه نفره که یک فرزند ۶ساله دارند؛ پدر خانواده در حال حاضر به دلیل فروش مواد زندانی است؛ مادر در کودکی سابقه‌ی فرار از منزل و مصرف مواد مخدر از ۱۲سالگی را...

گزارش شناسایی – خانواده 16 – محله شیخ آباد – قم – 1397

پدر ۶۵ ساله با همسر ۶۳ ساله و فرزند ۱۸ ساله‌ی خود زندگی می‌کند. پسر خانواده، مادرزادی معلول است و فقط قادر به پلک زدن است. مادر خانواده، سه سال است که در اثر...

گزارش شناسایی خانواده ۹ – نیروگاه – قم – ۱۳۹۷

خانه، تاریک و کثیف و به‌هم‌ریخته بود. نرگس ۴ساله است. پدرش فوت شده؛ مادرش هم دوباره ازدواج کرده و نرگس رو نزد مادربزرگش گذاشته‌است. مادربزرگش شیشه و هروئین مصرف می‌کرده. نرگس، با مادربزرگ و دایی و خاله‌هایش...

گزارش شناسایی – قم – پنج امامزاده – 1396

یک خانواده نه نفره با هفت فرزند هشت تا نوزده ساله شناسایی شدند. دختر بزرگ خانواده و مادر خانواده به لحاظ ذهنی مشکل دارند. دختر بزرگ صغری به دلیل وخیم بودن بیماری به بهزیستی...