گزارش شناسایی – محله قلعه خیابان – مشهد – ۱۳۹۷

تیم شناسایی مشهد - قلعه خیابان ۴نفره زندگی می‌کنند؛ پدر خانواده، بر اثر بیماری ۱۰ سال است که فوت کرده‌است. افراد خانواده، ایرانی و بلوچ هستند، ولی فاقد اوراق هویتی و در نتیجه آن بیمه می‌باشند. خانواده‌ی...

گزارش شناسایی – محله قلعه خیابان – مشهد – ۱۳۹۷

تیم شناسایی مشهد - قلعه خیابان خانواده‌ی ۷نفره‌ی نارویی در اتاقی از یک خانه با مساحتی در حدود ۲۰ متر زندگی می‌کنند؛ اتاق شامل رختخواب و یک تلویزیون کوچک و گازی کوچک و یخچالی در...

گزارش شناسایی – محله قلعه خیابان – مشهد – ۱۳۹۷

خانواده‌ی ۶نفره‌ی بشکن که مادر و ۵ فرزندش با هم در خانه‌ای که از نظر وضعیت بهداشت مناسب نیست زندگی می‌کنند. خود خانم شناسنامه و بیمه دارد، اما هیچ‌کدام از بچه‌ها ندارند. پدر، چهار سال...

گزارش شناسایی – محله قلعه ساختمان – مشهد – ۱۳۹۷

ظاهر کلی خانه بد نبود. وارد پذیرایی که شدیم، وسایل خانه هم تقریبا خوب بودند؛ اما صحبت که آغاز شد، معصومه محسنی، مادر خانواده، درمورد اعتیاد شوهرش برایمان گفت؛ ظاهرا حسین آقا از قبل...

گزارش شناسایی – جعفرآباد جنگل – آفتاب – تهران – ۱۳۹۷

خانواده‌ی ابوالفضلی، پنج نفره است. پدر خانواده، معتاد به حشیش بوده و بیکار است. سه فرزند که دوتای آن‌ها مدرسه می‌رفتند و یکی از آن‌ها، چهار ساله است. امورات خانواده، از طریق یارانه و کمک نقدی بعضی...

گزارش شناسایی – جعفرآباد جنگل – آفتاب – تهران – ۱۳۹۷

خانم فسایی، زن سرپرست خانوار که شوهرش یک سال و پنج ماه است که به دلیل حمل مواد و سرقت در زندان است و اعتیاد به شیشه دارد. این خانواده، سه فرزند دارند که دختر...

گزارش شناسایی – قلعه نو – آفتاب – تهران – ۱۳۹۷

خانواده‌ی يوسفی، افغان هستند و دارای ٣ فرزند. پدر خانواده، سال‌هاست اعتياد دارد و سركار نمی‌رود؛ پسر خانواده مدرسه می‌رود، ولی دختر بزرگ‌تر كه ١١ ساله است به علت بیماری‌های متعدد و مشكل مالی...

گزارش شناسایی – جهان آباد پایین – آفتاب – تهران – ۱۳۹۷

خانواده‌ی تاجیک، ٧ فرزند دارند و مدت یک سال و نيم است كه از افغانستان مهاجرت کرده‌اند. پدر خانواده و دو تا از پسرها در منطقه‌ی كهريزک، ضايعات زباله، جمع‌آوری می‌کنند و مادر هم...

گزارش شناسایی – حسن آباد – آفتاب – تهران – ۱۳۹۷

خانواده‌ی افغان، سال‌ها بود ایران آمده‌بودند؛ پدر خانواده، فوت شده‌بود؛ مادر، زهرا ابراهیمی نام داشت و ۴۰ ساله بود. درآمد مادر ۵۰۰ هزار تومان؛ پسر ۱۵ ساله‌ی خانواده، به خاطر جواب کردن صاحبخانه، ترک تحصیل کرده...