گزارش شناسایی خانواده ۱ و ۲-چیچکلو – اسلامشهر – ۱۳۹۷

یک روز در هفته را برای کوچه گردی تو کوچه پس کوچه های حاشیه این شهر. خالی کردیم. از تعداد خانواده هایی که در آن روز شناسایی شدند، دو خانواده دردی مشترک داشتند، یکی آینه...

گزارش شناسایی – نهاوند – همدان – ۱۳۹۷

درب آهنی خانه را که کوبیدیم، کودکی 7 ساله در آستانه درب خانه ظاهر شد. پدر حضور نداشت و با اجازه‌ی خواهر بزرگتر وارد شدیم .در ابتدای ورودمان بوی تعفنی به مشام می‌رسید و...

گزارش شناسایی – گاز طاهری – ملایر – همدان – ۱۳۹۷

خانه‌ای تاریک که فقط یکی از اتاق‌های آن لامپ دارد و سجاد و محمدرضا و سحر، در این خانه، منتظر مادری هستند که از گدایی برگردد و اگر پولی بیشتر از هزینه موادش آورده‌باشد،...
شناسایی محله سرطاف ایلام

گزارش شناسایی محله های ایلام – ۱۳۹۸

گزارش شناسایی محله سرطاف - ایلام: وسایل خیاطی گوشه ی خانه خاک می خورند، چرخ خیاطی ای که روزی چرخیدن چرخ این زندگی به چرخش آن وابسته بود. بعد از آنکه ضربان قلب پدر نامنظم...