کوچه گردان عاشق – موردهای درمانی شناسایی شده

گزارش دوازدهم درباره پسربچه ده ساله کرجی ============= یه پسر ده ساله داریم که تالاسمی دارد هر ماه باید خون عوض کنه، نرمی استخوان شدید داره، برادرش بخاطر همین بیماری و فقر خانواده فوت کرده، به...

برآورد می شود امسال در استان همدان بیش از 100 خانوار تحت پوشش طرح...

به گزارش مسئول طرح کوچه گردان عاشق در استان همدان، برآورد می شود امسال بیش از 100 خانوار تحت پوشش طرح کوچه گردان عاشق قرار بگیرند. وی گفت هم اکنون شناسایی ها در دو...

شناسایی مناطق محروم در استان همدان در حال انجام است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری جمعیت امام علی (JIANA) در استان همدان، تیم های شناسایی در دو شهر همدان و ملایر فعالیت خود را آغاز کرده اند. شناسایی در همدان در محله های محروم مانند...