گزارش محله – کرمانشاه – روستای قبر بابا – ۱۳۹۷

مردی را دیدم که در بالای بام خانه‌ای درحالی‌که زانوهایش را به بغل گرفته نشسته و آسمان را زل میزند... نمی‌دانم... شاید در دل دعا می‌کند که شاید معجزه‌ای نازل شود... در روستایی دورافتاده که برای رسیدن...

گزارش شناسایی خانواده 1 – روستای گلیل – کرمانشاه – 1397

5 کودک به تنهایی در خانه ای زندگی می کردند پدرمعتاد به شیشه خانه را ترک کرده و خبری از او ندارند و مادر معتاد به تریاک هر از گاهی به خانه بازمی گردد....

گزارش شناسایی – تازه آباد – هرسین – کرمانشاه – 1397

تازه آباد را می توان یکی از معضل خیز ترین و پرجمعیت ترین مناطق حاشیه نشین شهر هرسین دانست، در بدو ورود به هرسین، این محل نخستین منطقه فقیر نشین شهر است، تازه آباد...

گزارش شناسایی – ده بالا – هرسین – کرمانشاه – ۱۳۹۷

ده بالا را می توان هسته اولیه ساکن شدن مردم هرسین در این منطقه دانست. این منطقه به دلیل نزدیکی و مجاورت با سراب هرسین و دسترسی به آب شرب تخستین، سکونتگاه مردم هرسین بوده...

گزارش شناسایی – دره بهشت – کرمانشاه – 1397

از سرو صدای شهر که دور می شوی؛ چشمانت به دنبال ذره ای از بهشت می گردد. تصور دنیایی که هیچ چیز در آن به روزمرگی ما شبیه نباشد. تصور دره بهشت، جایی که فکر می کردم...

گزارش شناسایی – راخیز – کرمانشاه – 1397

راخیز در منطقه نزدیک سراب تاریخی هرسین و حد فاصل سراب هرسین و یکی دیگر از مناطق محروم هرسین واقع شده است. محله راخیز پلکانی است و شیب زیادی دارد که تردد به شدت برای...

گزارش شناسایی – پشتاله و میدان – کرمانشاه – 1397

روستاهاي پشتاله و میدان جمعیتی در حدود ۲۶۸ نفر و ۴۷ خانواده دارند. حدوداً بیست دقیقه با آخرین روستا که مرز بین ایلام و کرمانشاه است؛ راه خاکی دارند. بزرگ‌ترین مشکل روستا نداشتن مدرسه در...