سخته زن باشی تو این محله

سخته مادر سه تا پسر قد و نیم قد باشی درحالیکه حتی نمی تونی از پس خرج مدرسه اشون بربیای و سخت تر می شه وقتی که مردت، سایه سرت در پی یک خطا، محبوس...

گالری – آیین کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴ – کرمان

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.  

باید به خانه های گم شده ی شهر برویم

باید برداریم باید این کیسه های جا مانده ی علی (ع) را از زمین برداریم باید به خانه های گم شده ی شهر برویم به کوچه های ... به دل هایی که هنوز کورسویی از امید درونشان باقیست باید...

شکستن سکوت ظلم

گفتند اگر درد را دیدی و سکوت کردی، دیدی و فریاد نزدی، آن وقت است که نقش کمرنگ تو پررنگ تر از هر نقش دیگری می شود که تو خودِ ظلمی!... پس می نویسم: جایی خوانده...

یکی از داستان های کوتاهِ دنیا (قسمت دوم)

ظرف هایی که این حجم از فقر و نداری از ظرفیتشان خارج است ... و مادرانی که در قابلمه های خالی  درد طبخ می کنند و کودکانی که غم می نوشند ... کاسه ی صبر کاسه...

دلم می سوزد …

دلم میسوزد از گرمای وجودت دلم میسوزد از تشنگی لب هایت دلم میسوزد برای حال و احوالت مرا برای بی رحمی های که در حقت شده ببخش کمترین خواسته ات آبی بود که قابل خوردن باشد یا حتی چیزی...

گالری – شناسایی کوچه گردان عاشق ۱۳۹۵ – کرمان – رمشک و زه کلوت

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.

یکی از داستان های کوتاهِ دنیا (قسمت چهارم)

کیسه ها را به دوش میکشند و در سیاهی شب گم می شوند تا صبح خانواده ای را به لبخند گره بزنند ... ====================== نوشته یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق ، ایلام  20/3/95

امشب هم صحبتی با سحر و مادرش روزی ما شد …

سحر و خانواده ای بی انگیزه؛خانه ایی بی عشق ؛خانه اي که تنها امید سبزش ؛تیغهای روییده حیاط بود !که آن هم گویی هرس شده! ؛خانه ایی که مردم شهر باهر انگشتی نشانش می...