گالری – آیین کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴ – کرمان

برای مشاهده بهتر ، بروی عکس مورد نظر کلیک نمایید.  

آیین کوچه گردان عاشق امسال در استان کرمان برگزار می شود

جمعیت امام علی در شهر کرمان، نمایندگی رسمی دارد که در سالهای گذشته طرح کوچه گردان عاشق را برگزار کرده است. در سال گذشته، تعداد 100 خانواده در مناطق محروم و حاشیه شهر کرمان...

اینجا هنوز زلزله می آید

اینجا هنوز زلزله می آید.... پس لرزه های زلزله بم هنوز هم احساس می شود... در هزار کیلومتر آن طرف تر...در(( بوشهر)) هنوز هم زلزله ((بم))می آید... شاید هیچ کس فکر هم نکند در پس آن...