اهدای برکت

اقلام غذایی مورد نظر خود را خریداری کرده تا به دست خانواده‌های محروم برسد

کفاره فطریه عام فطریه خاص

یک کیسه کامل

یک کیسه شامل تمام اقلام
قیمت: 3882000 ریال

کیسه برنج

ده کیلو برنج
قیمت: 950000 ریال

روغن مایع

یک لیتر روغن مایع
قیمت: 136000 ریال

عدس

یک کیلو عدس
قیمت: 75000 ریال

نخود

یک کیلو نخود
قیمت: 85000 ریال

قند

یک کیلو قند
قیمت: 86000 ریال

ماکارونی

دو بسته
قیمت: 90000 ریال

چای

نیم کیلو چای
قیمت: 230000 ریال

خرما

یک بسته خرما یک و نیم کیلویی
قیمت: 300000 ریال

رب گوجه فرنگی

دو قوطی
قیمت: 260000 ریال

تن ماهی

تن ماهی
قیمت: 140000 ریال

پنیر

یک بسته
قیمت: 110000 ریال

گوشت گوسفند

یک کیلو گوشت گوسفند
قیمت: 1000000 ریال

گوشت مرغ

دو عدد مرغ
قیمت: 420000 ریال