از مبلغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان مورد نیاز، مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان جمع‌آوری شده است.

تنها ۰ روز دیگر فرصت باقی است…

تا این لحظه ۳۵۰۷ در آزادی مجید سهیم شده‌اند.

0%