مبلغ ٣٠٠ میلیون تومان وجه المصالحه مورد نیاز برای بخشش و آزادی مجید با همیاری ٣۵٠٧ نفر تامین شد.

از تک تک شما عزیزان که خالصانه برای تامین این مبلغ تلاش کردید، صمیمانه سپاسگزاریم.

با تامین شدن وجه المصالحه فرایند اداری گرفتن رضایت و آزادی مجید، توسط مددکاران جمعیت امام علی طی خواهد شد و شما را در جریان قرار خواهیم داد.

مبلغ تکمیل شد؛ اما این کمپین برای حمایت از فعالیت‌های جمعیت در زمینه پیشگیری از جرم، ادامه دارد؛

همراه بمانید…

0%