اهداف برگزاری آئین طفلان مسلم چیست؟

• نجات جان محکومان به قصاصی که در کودکی مرتکب قتل شده‌اند از طریق اخذ رضایت اولیاى دم و پیگیری حمایت‌های پس از خروج برای نوجوانان آسیب‌دیده از بزه.
• تلاش در جهت ایجاد توجه جامعه به مسئله بزهکاری کودکان، علل و پیامدهاى آن.
• بهبود رسیدگی به پرونده‌های بزه کودکان از نظر قضایی و احکام صادره.
• تلاش برای ارتقاء و بهبود قوانین مرتبط با بزه نوجوانان.
• حمایت و مددکاری دو خانواده‌ی آسیب‌دیده: خانواده مددجو و خانواده اولیای دم.
• ترویج بخشش؛ با این دیدگاه که هربخشش هرچند کوچک، گامى است براى کاهش خشونت در جامعه.

بخشیدن، عشق را گسترش دادن است. تقسیم کردن شادی‌ها و دردهاست. پذیرفتن اشتباهات است. لحظه‌ای فرصت دادن است.

آئین طفلان مسلم چه زمانی برگزار می‌شود؟

از ابتدای محرم تا اربعین حسینی

جمعیت امام علی از چه سالی اقدام به برگزاری طرح طفلان مسلم کرد؟

از سال ۸۵ بر پایه فرهنگ ایرانی و اسلامی و بر اساس اندیشه‌های آزادی‌خواهانه امام حسین (ع) طراحی شده است.

تاکنون چند نوجوان محکوم به قصاص بخشیده شده اند؟

جمعیت امام علی توانسته است با همراهی مردم بزرگوار تاکنون ۴۹ نوجوان محکوم به قصاص را از اعدام نجات دهد. همچنین از خانواده‌های بخشنده تجلیل و قدردانی به عمل آورده است.

داستان زندگی هر یک از بچه ها را کجا می‌توان دید؟

در وبسایت بخشش حکایت زندگی همه نوجوانان نوشته شده است.
//sosapoverty.org/life

چه کودکانی برای بخشش انتخاب می شوند؟

کودکانی که کودکی‌شان قربانی شرایط سخت زندگی‌شان شده است. کودکانی که به علت فقر، عدم آموزش صحیح مهارت‌های زندگی ارتباطی و گاه اعتیاد و رفتار ناهنجار خانواده و محیط پیرامونشان ناخواسته مرتکب بزه شده و پرشورترین سال‌های عمرشان را پشت میله‌های کانون اصلاح و تربیت گذرانده‌اند.