حسین

حسین در یک درگیری منجر به فوت سبب قتل یکی از دوستانش شده بود. با پیگیری های انجام شده، توسط مددکاران، خانواده اولیای دم در سال ۸۸ با درخواست ۱۸۵ میلیون تومان نسبت به بخشش او اقدام کردند. بخشی از این مبلغ را جمعیت امام علی در آن زمان تامین کرد.   سال ۱۳۸۸   […]

فرشاد

او در ۱۷ سالگی مرتکب قتل و محکوم به قصاص می شود که با ورود جمعیت رضایت شاکی جلب شده و بخشی از ۳۵ میلیون تومان وجه المصالحه ی درخواستی تهیه و پرداخت می شود و جمعیت به مددجو در پرداخت اقساط و همچنین گرفتن وکیل و تهیه ی خانه و اشتغال کمک می کند […]

خسرو

پسری که در ۱۷ سالگی در یک درگیری بسیار شدید قومی و قبیله ای در اندیمشک فرد مقابل را به قتل رسانده بود؛ به علت قرار گرفتن در آستانه ی اجرای حکم و اعدام در اولویت قرار می گیرد و فعالیت های اعضای جمعیت برای گرفتن رضایت خانواده ی مقتول و جاری کردن حس بخشش […]

مصطفی

مصطفی نوجوانی از یک محله حاشیه و معضلخیز بود. مادر مصطفی پس از آنکه از همسر معتاد خود برای حفظ آبرو جدا شد، شروع به کار در منازل به جهت امرار معاش کرده بود. وی یک موتور تهیه می کند تا مصطفی هم کمک خرج خانواده باشد. در یک حادثه، فردی در یک خیابان از […]