نوشته‌ها

مجازات قصاص برای اطفال زیر ۱۸ سال در قوانین کیفری ایران

بر اساس قانون سابق مجازات اسلامی کودکانی که بالغ شرعی بودند (سن بلوغ شرعی برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال است) و جرائمی مثل قتل انجام می‌دادند در هر صورتی به مجازات قصاص محکوم می‌شدند. اما قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در ماده ۹۱ مسائل دیگری را مطرح کرده است: کودکان بالغ […]