نوشته‌ها

سخنرانی مدیر عامل جمعیت امام علی در همایش تاسوعای چهاردهمین آیین طفلان مسلم

زهرا رحیمی، در ابتدای سخنانش در چهاردهمین همایش تاسوعای طرح طفلان مسلم، اشاره کرد که بنده سخنران نیستم و قطعا سخنرانی من به جای شارمین میمندی نژاد تاثیر حرف‌های ایشان را نخواهد داشت. سعی می‌کنم بیش‌تر از روی تجربه زیسته‌ای که داشته‌ایم، به انجام یک توصیه کوچک از سیره امامان شیعه، از یک سنت اجتماعی، […]

همایش تاسوعای چهاردهمین آیین طفلان مسلم

در همایش تاسوعای طفلان مسلم از آیینی گفته شد که ١۴ سال در حال برگزاری است و این جمله سر لوحه این آیین است: «برای طفلان مسلم دیروز می‌گرییم، برای طفلان مسلم امروز چه می‌کنیم؟» همایش طفلان مسلم با ارائه گزارش این طرح شروع شد و با سخنرانی اعضای جمعیت امام علی در رابطه با […]