اکتبر 9, 2016

مراقبت از کودکان در مقابل خشونت، استثمار و سوء استفاده

منبع : یونیسف 2011 • ازدواج کودکان به صورت یک ازدواج رسمی یا یک پیوند غیر رسمی قبل از 18 سال تعریف می شود و واقعیتی […]
اکتبر 9, 2016

قومیت و الگوهایی ازدواج در ایران

?پدیدآورندگان: محمدجلال عباسی شوازی و رسول صادقی علوم اجتماعی :: زن در توسعه و سیاست ::بهار 1384- شماره 11 (علمی-پژوهشی) از 25تا 48 الگوی ازدواج در […]
ژانویه 9, 2019

برپا… برجای زخم و زجر

سی و ششمین نوشته از سلسله یادداشت‌های هفتگی شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، در روزنامه شرق نه این صورت ریخته یک تراژدی یونانی در پانصد […]