دسامبر 4, 2016

سخنرانی «مموری باندا» مدافع حقوق کودکان در برنامه TED Talks

سخنرانی «مموری باندا» مدافع حقوق کودکان در برنامه TED Talks وقتی ازدواج می‌کنم که بخواهم «مموری باندا» که هنوز دهه دوم عمر خود را به پایان […]